Deze algemene voorwaarden van Bongers-Siemes v.o.f. zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten die Second Life Brocante & Verlichting aan gaat met haar klanten. Hierna te noemen Second Life. Met het plaatsen van een bestelling accepteert u onze voorwaarden.

Producten

De artikelen die Second Life verkoopt en levert aan haar klanten kunnen door productontwikkeling aan tussentijdse wijzigingen onderhevig zijn. Zo kunnen artikelen ten alle tijden tussentijds aangepast worden of uit het assortiment worden gehaald. Ook kunnen nieuwe artikelen aan het assortiment worden toegevoegd, voor welke de algemene voorwaarden zullen gelden. Bestellingen die op het moment van product-wijziging al geplaatst zijn, vinden plaats volgens de op het moment van bestelling overeengekomen prijzen en producten.

Prijzen

Alle genoemde prijzen op de website van Second Life: www. secondlifegaanderen.nl zijn in Euro`s en inclusief BTW. De genoemde prijzen zijn aan prijswijzigingen onderhevig en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door Second Life tussentijds gewijzigd worden. Bestellingen die op het moment van prijswijziging al geplaatst zijn, vinden plaats volgens de op het moment van bestelling overeengekomen prijzen. Alle genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten.

Betaling

De levering van de producten geschiedt zo spoedig mogelijk nadat het bedrag is bijgeschreven op onze rekening. U kunt vooruitbetalen door het verschuldigde bedrag over te maken op onze bankrekening bij de ABN AMRO. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u van ons een bevestiging per e-mail. Daarin staat het volledige aankoopbedrag inclusief de verzendkosten en ons bankrekeningnummer. Vermeld bij betaling altijd uw naam en het verzendadres.

Levertijd

De levertijd van de bestelde artikelen bedraagt uiterlijk 1 week na betaling. Indien de levertijd langer zal duren dan deze week, zal Second Life onmiddellijk de klant hier-van in kennis stellen met opgave van de verwachte levertijd. Indien dit voor de klant een probleem vormt, kan de klant onmiddellijk de koop ontbinden en wordt het reeds overgemaakte bedrag teruggestort. Indien de klant akkoord gaat, zal er een nieuwe verwachte levertijd worden afgesproken. Second Life kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een van deze indicatie afwijkende levertijd.

Garantie

Second Life garandeert haar producten tegen materiaal- en fabricagefouten. Indien dergelijke fouten waargenomen worden, dan zal Second Life zorg dragen voor een nieuw product of reparatie van het defecte product.

Defecten aan een product door normale slijtage ten gevolge van een normaal gebruik van het product vallen niet onder deze garantie.

Indien binnen 30 (dertig) dagen na levering mocht blijken dat de producten niet voldoen aan het bestelde product, kan het product geruild worden voor een ander product.

Niet goed, geld terug

Indien de klant na ontvangst van het artikel besluit om toch af te zien van de koop, kan de klant zonder opgaaf van reden het artikel - mits ongebruikt en in de originele verpakking - binnen 7 (zeven) werkdagen retour zenden naar Second Life en de koop ontbinden. De kosten voor het retour zenden komen voor rekening van de klant. Indien de klant reeds betaald heeft voor het betreffende artikel, zal dit bedrag (verminderd met de verzendkosten van de oorspronkelijke verzending) aan de klant worden terugbetaald door Second Life.

Klachten en/of breukprocedure

Indien de klant een klacht heeft aangaande de producten of dienstverlening van Second Life, kan zij haar klacht kenbaar maken bij Second Life. Dit kan telefonisch,  per email of per gewone post geschieden. Second Life zal vervolgens direct contact opnemen met de klant aangaande de klacht. Second Life heeft de verplichting, zich uiterst in te spannen om te komen tot een bevredigende oplossing.

Bij breuk of beschadiging dient de volgende procedure in werking te worden gesteld.
Maak indien nodig van het pakket een (digitale) foto, voordat u het uitpakt. Dit kan als bewijslast worden gevraagd.
U dient eerst Second Life telefonisch, per email of per gewone post op de hoogte te stellen van breuk dan wel beschadiging. Stuur een duidelijke foto (digitaal) mee als bewijslast. Hierna neemt u contact op met de klantenservice van DHL klantenservice.dhlforyou@dhl.com of per telefoon 0900-2222121 (€ 0.80 per minuut) en u maakt hier uw klacht bekend over de beschadiging van uw pakket. DHL zal u verder helpen met uw klacht.
Second Life van haar kant neemt ook contact op met DHL, om de procedure van schade afhandeling in werking te stellen. Zonder klachtenformulier van DHL, kunnen wij uw klacht niet in behandeling nemen!

Privacy Persoonsgegevens

Second Life houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en is verplicht alle gegevens van haar klanten strikt vertrouwelijk te behandelen. Zij zal deze nooit zonder voorafgaande toestemming van de klant aan derden afstaan met het oog op reclame of voor welke doeleinden dan ook. Alle gegevens van de klanten worden door Second Life, uitsluitend gebruikt voor het nakomen van haar verbintenis met de klant (het afleveren van de juiste producten op het juiste adres).


 

© 2012 - 2018 Second Life | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel